පරණ තාලෙට EYEBROW හදපු කාලේ ඉවරයි මෙන්න EYEBROW හදාගන්න අලුත්ම ක්‍රමයක් ලස්සන කෙල්ලොන්ට සැරටම අදාලයි…

පරණ තාලෙට EYEBROW හදපු කාලේ ඉවරයි මෙන්න EYEBROW හදාගන්න අලුත්ම ක්‍රමයක් ලස්සන කෙල්ලොන්ට සැරටම අදාලයි…

ලස්සන කියන්නේ අපි උපත්න්ම ගෙන දෙයක් ඒ වුනාට විවිද බාහිර සාදක නිසා අපේ ලස්සන අඩුවෙනවා මේක ගොඩක්ම බලපාන්නේ කාන්තා පාර්ශවයට ඒ නිසා තමා රටේ කමතැනම සැලෝන්…… තියෙන්නේ මේ වනවිට සැලෝන් යන්නේ කෙල්ලෝ විතරක් නෙවෙයි කොල්ලොත් දැන් සැලෝන් යනවා (සමනල්ලු කොහොමත් යනවනේ ) බලන්නකෝ මේ වීඩියෝව EYEBROW හදන්න සැලෝන්  යන්න ඕන නෑ ගෙදරදීම කරන්න පුළුවන්

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *