අයහපත් කාලගුණයෙන් 4ක් මරුට ප්‍රදේශ කිහිපයකට රතු නිවේදන මෙන්න අලුත්ම කාලගුණ තත්වය තත්වය

අයහපත් කාලගුණයෙන් 4ක් මරුට ප්‍රදේශ කිහිපයකට රතු නිවේදන මෙන්න අලුත්ම කාලගුණ තත්වය තත්වය

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් නිල්වලා ගඟ, ගිංගඟ, කළුගඟ යන ගංගාවල පහළ ප්‍රදේශවල ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් ඇති වී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව නිල්වලා ගඟේ පිටබැද්දර, පානදුගම හා හපුගොඩ ස්ථානවලත්, ගිංගඟේ ‘තවලම’ ජල මිනුම් ස්ථානයේත් ජලය පිටාර මට්ටමට පැමිණ තිබෙන අතර අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් මේ වන විට දිවයින පුරා ජිවිත හානි 4ක් වාර්තා වී තිබේ

අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයත් සමඟ පවතින නායයෑම් අවදානම් හේතුවෙන් රත්නපුර සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන කිහිපයක් සඳහා ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂන සංවිධානය විසින් රතු නිවේදන නිකුත් කර තිබේ.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කොලොන්න ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයටත් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කන්දමුල්ල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයටත් රතු නිවේදන නිකුත් කර ඇති බවයි නායයෑම් පර්යේෂණ අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාඥ වසන්ත සේනාධිර මහතා සදහන් කළේය.

මේ හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශවල අවදානම් ස්ථානවලින් ඉවත්වන ලෙස ප්‍රදේශවාසීන්ට දැනුම් දී ඇති බව වසන්ත සේනාධිර මහතා පවසයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *