ඇත්තද ජනා ගේ වාහනේ හැප්පිලා කියන්නේ…? දැන් ජනාගේ තත්වය බරපතලයි කියන්නේ ඇත්තද..? මෙන්න රටම ගිනිතියපු කතාවේ ඇත්ත නැත්ත

ඇත්තද ජනා ගේ වාහනේ හැප්පිලා කියන්නේ…? දැන් ජනාගේ තත්වය බරපතලයි කියන්නේ ඇත්තද..? මෙන්න රටම ගිනිතියපු කතාවේ ඇත්ත නැත්ත

අපි හැමෝම වගේ ආදරේ කරන මේ වනවිට ලංකාවම හදුනන චාරිත දෙකක් තමයි ජනයි ප්‍රියයි කියන්නේ එත් මේ දවස්වල මුහුණු පොතේ හැම තැනම තියෙනවා ජනා වාහනේ හප්පගෙන හොදටම අමාරුයි කියලා මේ කතාව ඇත්තද ඔයාලට එහෙම හිතෙනවා ඇති මේ පහලින් තියෙන වීඩියෝ එක බලන්නකෝ ඔයාලටම තේරේවි මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා

රටම මුලා කල කතාවේ ඇත්ත නැත්ත මෙන්න හැමෝටම බලන්න Share කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *