කේල්ලොන්ගේ යට ඇඳුම් වලට රසායනික ද්‍රව්‍යය දාලා කෙල්ලෝ වඳ කරන්න පුලුවන්ද…? මෙන්න ඔබ කිසිදා නොඇසූ විශ්මිත කතාවක්

කේල්ලොන්ගේ යට ඇඳුම් වලට රසායනික ද්‍රව්‍යය දාලා කෙල්ලෝ වඳ කරන්න පුලුවන්ද…? මෙන්න ඔබ කිසිදා නොඇසූ විශ්මිත කතාවක්

කාන්තා යට ඇඳුම් වලට රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉසීමෙන් හෝ තනපට (බ්‍රසියර්) වල ජෙල් වර්ග තැවරීමෙන් හෝ ආහාර වලට සහ කිරි වලට රසායනික ද්‍රව්‍ය මුසු කිරීමෙන් හෝ කාන්තාවන් ‘වඳ’ හෙවත් නිසරු භාවයට පත් කළ නොහැකි යැයි විශේෂඥ ප්‍රජා වෛද්‍ය ආරියසේන යූ ගමගේ මහතා පවසා සිටී.

නමුදු සමහර කෘෂි රසායනික සහ ඖෂධ වර්ග කාලාන්තරයක් ගැනීමෙන් නිසරු භාවය ඇති විය හැකි අතර පිළිකා රෝගීන් සඳහා දෙන ‘කීමෝ තෙරපි සහ රේඩියෝ තෙරපි’ වැනි චිකිත්සක ක්‍රම මඟින් පිරිමින් තුළ වඳ භාවය ඇතිවිය හැකි යැයි අනුමානයෙන් ඔවුන්ගේ ශුක්‍රාණු ඉවත්කර ගැනුණු බව පැවසීය.

ඒ අනුව ආහාර මඟින් වඳ බාවය ඇති කළ නොහැකි බවක් නොපැවසෙන අතර කාන්තාවන් සඳහා වූ ගිලින පෙති, නික්ෂේපන ආදියෙන් ඔවුන් තුළ තාවකාලික නිසරු භාවය ඇති කළ හැකි අතර පවුල් සංවිධාන ක්‍රම වශයෙන් ඒවා රජය මඟින් සහ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මඟින්ද ලබා දෙන බව පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *