ත්‍රස්ථවාදී කළුකොටි සැමරූ කිසිවකු අත්අඩංගුවට ගෙන නැහැ LTTEය නැවතත් හිස ඔසවයිද…?

ත්‍රස්ථවාදී කළුකොටි සැමරූ කිසිවකු අත්අඩංගුවට ගෙන නැහැ LTTEය නැවතත් හිස ඔසවයිද…?

ජූලි මස පස් වැනිදා උතුරේ බොහෝ ස්ථානවල කළු කොටි දිනය සමරන ලද පුද්ගලයන්ගෙන් කිසිවකුත් මේ දක්වා ආරක්ෂක අංශ විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැත.
යාපනයේ පාසල්වලද විශ්වවිද්‍යාලයේද තවත් ස්ථාන ගණනාවකද ජූලි මස පස් වැනිදා කළු කොටි දිනය සැමරීම නිමිත්තෙන් උත්සව සංවිධානය කොට තිබිණි.
කිලිනොච්චිය ස්කන්ධපුරම් ප්‍රදේශයේ මහාමාර්ගවලද බස් නැවතුම්පොළවලද කළු කොටි දිනයේ ප්‍රචාරාත්මක ලාංඡන ඇඳ තිබිණි.

මේ සිද්ධීන්වල වීඩියෝ දර්ශනද දෙමළ ජනමාධ්‍ය හරහා මෙන්ම සිංහල මාධ්‍ය හරහාද විකාශය වූ නමුත් කළු කොටි සැමරුම් උළෙලවල් සංවිධානය කළ පිරිස් හා ඒවා මෙහෙයවන ලද පුද්ගලයන් කිසිවකු මෙතෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැත.

එල්ටීටීඊ සංවිධානය තහනම් සංවිධානයක් බැවින් ඔවුන්ගේ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය කරමින් පොදු ස්ථානවල ඔවුන් සැමරීමේ උළෙලවල් පැවැත්වීම තහනම් බව රජයේ ප්‍රකාශකයන් මෙන්ම ආරක්ෂක අංශවල මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයන් කියා සිටින නමුත් මෙවර කළු කොටි දිනය සමරන ලද පිරිස අත්අඩංගුවට නොගැනීම විශාල ප්‍රශ්නයක් වී තිබේ.

වවුනියාව – රසාදි චතුරංගි ගමගේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *