පණවගේ ආදරය කල කෙල්ලගේ දොස්තර හීනය වෙනුවෙන් ජීවිතයම කැපකළ තරුණයෙකුගේ නෙතට කඳුලක් උනන සංවේදී ආදර කතාව

පණවගේ ආදරය කල කෙල්ලගේ දොස්තර හීනය වෙනුවෙන් ජීවිතයම කැපකළ තරුණයෙකුගේ නෙතට කඳුලක් උනන සංවේදී ආදර කතාව

ආදරය කියන අකුරු අතරට සීයට සීයක්ම නිවැරදි තේරුමක් දෙන්න කාටවත් හරියටම බෑ ගොඩක් අය ආදරේදී ගොඩක අවංකයි එත් හැමෝම ආදරේදී ඇත්තටම අවංක ද…? නෑ ගොඩක් අය ආදරේ කියන්නේ මොකද්දවත් හරියට දන්නේ නෑ අවංක ආදරේ නිසා අමාරුවේ වැටුන තවත් එක කොල්ලෙක් කියූ සංවේදී කතාව මෙන්න බත් ඇත්තටම ආදරේ කරන කෙනෙක්නම් Share කරන්න

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *