පොල්කටු ඇවිදිමට ගිය පුංචි මල් කකුලක් මුලින් අතට වැටී මරුට

පොල්කටු ඇවිදිමට ගිය පුංචි මල් කකුලක් මුලින් අතට වැටී මරුට

අවිස්සාවේල්ල දෙහිඕටි බෞද්ධ ප්‍රාථමික පාසලේ 4 වසරේ ඉගෙනුම ලබන දැරියක් පොල්කටු ඇවීදිමේ ක්‍රියාවේ නිරත වී සිටියදී මුලින් අතට මුලින් අතට වැටී රෝහල් ගත කළ පසු මිය ගිය බව අවිස්සාවේල්ල පොලිසිය පවසයි.
බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *