මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුත්තක් අතරතුරදී හදිසි අනතුරකටලක්ව ඇමැති රෝසි සේනානායක මහත්මිය හදිස්සියේ රෝහල් ගතකරයි

මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුත්තක් අතරතුරදී හදිසි අනතුරකටලක්ව ඇමැති රෝසි සේනානායක මහත්මිය හදිස්සියේ රෝහල් ගතකරයි

මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුත්තක් අතරතුර වැල්ලවත්ත කෝකිලාපුරදී හදිසි අනතුරකට ලක් වූ හිටපු ඇමැති රෝසි සේනානායක මහත්මිය කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකට ඇතුළු කර ඇතැයි ආරංචි මාර්ග කියයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කොළඹ නගරාධිපති ධුර අපේකෂිකාව රෝසි සේනානායක මහත්මියයි.

අනතුරෙන් ඇගේ පාදයේ සුළු ආබාධයක් ඇති වී ඇතැයි දැනගන්නට තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *