රටම හිනැස්සු ජනයි ප්‍රියයිහි ජනා සිරස නාලිකාවට ගොස් එමින් සිටයදී රිය අනතුරකට පත්වෙයි

රටම හිනැස්සු ජනයි ප්‍රියයිහි ජනා සිරස නාලිකාවට ගොස් එමින් සිටයදී රිය අනතුරකට පත්වෙයි

අපි හැමෝම ආදරේ කරන youtube හොල්ලපු ආදරණීය තරු දෙකක් තමා ජනයි ප්‍රියයි කියන්නේ කතා කරන්න දෙයක් නා ඉතින් මතක් උනත් හිනා යනවා නේ බලන්නකෝ අපේ ප්‍රියා අනතුරකට ලක්වෙලා පහල තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝ එක බලලා හොදයිනම් යාලුවන්ට බලන්න Share කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *