ස්ත්‍රී හා පුරුෂ වදභාවය කියන්නේ මොකද්ද…? වදභාවය ඇතිවන්නේ ඇයි වදභාවය පිලිබදව ඔබ මෙතෙක් නොඇසූ විශ්මිත කතාවක් මෙන්න වඳ වෙන්න කලින් බලන්න යාලුවන්ට බලන්නත් Share කරන්න

ස්ත්‍රී හා පුරුෂ වදභාවය කියන්නේ මොකද්ද…? වදභාවය ඇතිවන්නේ ඇයි වදභාවය පිලිබදව ඔබ මෙතෙක් නොඇසූ විශ්මිත කතාවක් මෙන්න
වඳ වෙන්න කලින් බලන්න යාලුවන්ට බලන්නත් Share කරන්න

විවාහක යුවළක් මුහුණ දෙන ගැටලු අතරින් ප්‍රමුඛතාවය ලැබෙන්නේ ‘ දරුපල අහිමි වීම’ය. දරුපල අහිමි කාන්තාවන් හෙලාදකින්නවු වචනයක්ද සමාජයේ ස්ථාපිත වී තිබේ. ඒ ‘ වද ගැහැණිය’ ක යන්නයි. දරුවන් නොමැති වීමේ දී ප්‍රමුඛව ඇඟිල්ල දිගු වන්නේ කාන්තාවන්ට වුවද, වර්තමානයේ පුරුෂ වදභාවය හෝ මඳසරුභාවය 40% ඉක්මවා ඇත.

දරු සම්පත ලොව ඇති උතුම්ම සම්පත බව සැලකේ. විවාහක යුවළකට ඇති ප්‍රධානතම සම්පත වන්නේ ද දරු සම්පතයි. ඒ මිනිස් වර්ගයාගේ පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ ඔවුන් නිසා බැවිනි. ඔන්න ඒ නිසා තමයි අද අපි ඔයාලට කියන්න යන්නේ මේ වදභාවය පිලිබදවයි. මේ වීඩියෝව බලන්න. ඔබට ඇති ගැටළු අපට යොමු කරන්න. අප ඒවාට විසදුම් ලබා දෙන්නම්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *