සුදු අම්මේ අපි ගොඩාක් දුක් විඳිනවා ඔයා නාවොත් ළමයි දෙන්නයි මහත්තයයි මැරිලා කියලා ඔයාට ආරංචි වෙයි අනියම් සැමියාලවා දියණියන් දෙදෙනාට අත!වර කිරීමට සැලැස්වූ මවට වැඩිමහල් දියණිය ලියු සංවේදී ලිපිය මෙන්න

සුදු අම්මේ අපි ගොඩාක් දුක් විඳිනවා ඔයා නාවොත් ළමයි දෙන්නයි මහත්තයයි මැරිලා කියලා ඔයාට ආරංචි වෙයි
අනියම් සැමියාලවා දියණියන් දෙදෙනාට අත!වර කිරීමට සැලැස්වූ මවට වැඩිමහල් දියණිය ලියු සංවේදී ලිපිය මෙන්න

“අම්මේ ඔයා අපිව දාලා ගෙදරින් ගිය දවසේ පාන්දර නංගි ඔයාව තුරුල් කර ගන්න ඇඳ අතගගා හොයලා ඔයා නැති වුණාම කෑ ගහගෙන අඬාගෙන නැඟිට්ටා”
ඇය මවට කියූ සංවේදී කතාව සම්පුර්ණයෙන්ම දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරබන්න
මෙම සංවේදී කතාව හැමෝටම බලන්න Share කරන්න

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *