ඔබගේත් කට ගදගසනවාද එහෙනම් මෙන්න විසදුම

ඔබගේත් කට ගදගසනවාද එහෙනම් මෙන්න විසදුම

කටගද ගැසීම වලක්වා ගන්න දේශීය දියරයක් සාදා ගන්නේ මෙහෙමයි
දෙහි ගෙඩි 2ක දෙහි යුෂ
කුරුදු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි
බේකින් සෝදා තේ හැඳි භාගයක් හෝ 1ක්
මී පැණි තේ හැඳි එක හමාරක්
උණුසම් වතුර කෝප්පයක්
හොදින් වැසිය හැකි පියනක් සහිත පිරිසිදු බෝතලයක්

මේ සියල්ල හොදින් සොලවමින් මිශ්‍ර කරන්න. දත් මැදීමෙන් විනාඩි 2කට පසු හෝ ඔබට අවැසි විටෙක මෙම මුඛ සෝදනයෙන් තේ හැඳි එකක් හෝ දෙකක් භාවිතා කර කට සෝදන්නපුරුදු වෙන්න . ඒ වගේම දිනකට දෙවතාවකට වඩා මේ මුඛ සෝදනය භාවිතා කරන්න එපා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *