ඔබගේ දහඩිය ගදයිද මෙන්න විසදුම

ඔබගේ දහඩිය ගදයිද මෙන්න විසදුම

දහදිය නිසා ඔබත් ඔබ පුද්ගලයිනුත් අපහසුතාවයට පත්වෙනවාද මෙන්න දහදිය ගද නැතිකරන විශේෂ ඔසු

1 සේපාලිකා මල් පිරිසුදු වතුර එකක රැුයක් පුරා දමා පසුවදා එම වතුරින් ඇග සෝදන්න.
2 සුදු හඳුන් කුඩු, පිනි ජම්බු යුෂවලින් අනා එම ස්ථානවල ගැල්වීම.
3 අබ, වද, මදාරා පොතු යුෂවලින් නිතරම කිහිලි සේදීම.
4 බිං කොහොඹ යුෂ ආලේපය.
5 වෙනිවැල්ගැට කුඩු, අරළු කුඩු, සැවැන්දරා කුඩු, සුදුහඳුන් කුඩු මේවා සමව ගෙන පිරිසුදු ජලයේ මිශ‍්‍ර කර ආලේපනයක් ලෙස
සකසා නෑමට පැය භාගයකට පෙර කිහිලිවල ආලේප කරන්න. හැකි සෑම අවස්ථාවක ම මෙය භාවිතයට ගැනීමෙන් දහඩිය ගඳ දුරුකර ගන්න පුළුවන්.
සව්, බාර්ලි, රසකිඳ, බැබිල, පොල්පලා, රණවරා වැනි දේ තම්බා බීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *