දුර්වර්ණ උන නිය ආලේපන ඉවත්කරන්න කදිම ක්‍රමයක්

දුර්වර්ණ උන නිය ආලේපන ඉවත්කරන්න කදිම ක්‍රමයක්

ආලේප කර දුර්වර්ණ උන නිය ආලේපන නිසා විවිද ආසාත්මිකතා සහ අප්‍රසන්න ගදකුත් හටගන්නවා මෙම දුර්වර්ණ උන නිය ආලේපන ඉවත්කරන්න කදිම ක්‍රමයක්

මෙන්න එම ක්‍රමය

1. නියපොතු මත දත්ඛෙහෙත් ස්වල්පයක් තවරා ගන්න.

3. ඉන් පසුව දත් බුරුසුවක් භාවිතා කරමින් හොඳින් පිරිමදින්න.

4. දත්ඛෙහෙත් වලින් නිය ආලේපනය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරගැනීමට නම් කිහිප වතාවක් මෙය සිදුකලයුතු වෙනවා.

නිය ආලේපනයන් ඉවත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ඇසිටෝන් වැනි රසායනිකයන් වෙනුවට, දත්ඛෙහෙත් භාවිතා කරනාවානම් නියපොතු වලට සහ ඒ අවට ඇති සමට සිදුවෙන හානිය වලක්වා ගන්නට ඔබට පුළුවන් ඉතින් ඔබත් අදම මෙය අරබන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *