මහත් වෙන්න ආසද මෙන්න එහෙනම් මහත්වෙන්න නියම ඔසු ටිකක්

මහත් වෙන්න ආසද මෙන්න එහෙනම් මහත්වෙන්න නියම ඔසු ටිකක්
රාත්‍රී ආහාරයට පෙර කෝලි කුට්ටු ගෙඩියක් පෙති කපා එයට පිරිසිඳු කිතුල් පැනි දමා කෑමට ගන්න.

පිරිසිදු රට ඉඳි ඇට ඉවත් කර ඒ තුලට එළගි තෙල් පුරවා මි පැණි මිශ්‍ර කර මැටි හෝ විදුරු බඳුනක බහා තබන්න. උදේ හවස වරකට ගෙඩි හතර බැගින් ආහාරයට ගෙන පිරිසිදු එළකිරි වීදුරුවක්ද පානය කරන්න.

පිරිසිදු එළගි තෙල් මිශ්‍රිත එළකිරි පානය

හාතාවාරිය අල වලින් තනා ගත් කැඳ පානය කරන්න.

මීපැනි සමග එල`ගි තෙල් හා අලුත් උක් හකුරු මිශ්‍ර කර ගුලි තනා කෑමට ගන්න.

වියලි ඉගුුරු චූර්නය සහ තිප්පිලි ස්වල්ප ප්‍රමානයක් බත් සමග මිශ්‍ර කර කෑමට ගන්න (පිළිස්සුම් තුවාල ඇත්තන්ට මෙය අගුණ බැවින් ආහාරයට නොගන්න)

එළකිරි සහ බිත්තර සුදු මදය එක්ව මිශ්‍ර කර පානය කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *