“සෙම්ප්‍රතිෂාව” කියන්නේ සාමන්‍යය රෝගයක් නෙවෙයි කල්යාමේදී මාරාන්තික වෙන්න පුළුවන් සෙම්ප්‍රතිෂාවට ඉක්මන් සුවයට ඔබ මෙතෙක් නොඇසූ විශ්මිත බෙහෙතක් මෙන්න

“සෙම්ප්‍රතිෂාව” කියන්නේ සාමන්‍යය රෝගයක් නෙවෙයි කල්යාමේදී මාරාන්තික වෙන්න පුළුවන් සෙම්ප්‍රතිෂාවට ඉක්මන් සුවයට ඔබ මෙතෙක් නොඇසූ විශ්මිත බෙහෙතක් මෙන්න

සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී සෙම් ප්‍රතිශ්‍යාව යනුවෙන් ව්‍යවහාර වන මෙම රෝගය සහ ඉන් ඇතිවන උපද්‍රව අද සමාජයේ ඉතා බහුලය. කලින් කියන ලද හේතු වලට අමතරව ශීත කළ බීම, විෂ දුම් ආඝ්‍රහණය වීම, පරිසරිය දූෂණය වැනි හේතුද ප්‍රතිශ්‍යාවට ඉවහල් වේ. මෙය සංක්‍රමනශීලී රෝගයකි.

හිසරදය,හිස බරබව, ඇස් රතුවීම. ඇගේ වේදනාව, අරුචිය, මද උණ සහිතව නැසයෙන් දියර ගැලීම මෙම රෝගයේ ලක්ෂණයි. අප්‍රධාන වශයෙන් වෙනත් බොහෝ ලක්ෂනද, පහළ විය හැකිය. ප්‍රධාන උපද්‍රව නාසය, වායුකුටීර, කර්ණ, නේත්‍ර, උගුර ආශ්‍රිතව ඇතිවේ. මෙන්න අපි අද කියන්න යන්නේ මේ ලෙඩ වලට ඉක්මන් ප්‍රතිකාරයක් ගැන. විවියෝව නරබන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *