අන්තර්ජාලයම කලබමින් මහ රෑ කඩවක් කඩපු ප්‍රසිද්ද හොරු ටික අතටම අහුවෙයි

දිවයින පුරා පසුගිය දින කිහිපයේම සිදුවූ කමියුනිකේෂන් හොරකමේ සුළමුල සොයා ගැනීමට මේ වන විට හැකිව තිබෙනවා. මේ සෑම වෙළඳ සැලකින්ම සොරුන් ගෙනගොස් තිබුණේ වාසි වැඩිම එයාර්ටෙල් 99 ඩේටා කාඩ් බවත් ඒ සඳහා වන මුදල් ඔවුන් වෙළඳසැලේ කවුන්ටර්වල තබා ගොස් තිබූ බවටත් දැනගන්නට ලැබෙනවා.වටිනා ජංගම දුරකථන වටිනා කැමරා,මුදල් කිසිවක් නොගෙන 99 දේට කාඩ් පමණක් සොරාගෙන ඇති බවයි වෙළඳ හිමියන් සඳහන් කර තිබුනේ,හොරුත් දැකලා තියෙනවා මේ වගේ කාඩ හොරු දැකලා නෑ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *