කොළඹ පාසල් ලග ගැවසෙන රෝස හරකාගෙන් ප්‍රවේසම් වෙන්න

මේ දිනවල අන්තර්ජාලයේ ප්‍රසිද්ද වෙබ් අඩවි කිහිපයක් මෙන්ම යුටියුබ් චැනල් කිහිපයක්ම වාර්තා කර තිබුනේ ප්‍රසිද්ද ස්ථානවල දින කිහිපයක් තිස්සේ රෝස පැහැති හරකෙක් මෙන් වෙස්වලා ගත් අයෙක් සැරිසරන බවයි ,කෙසේ වෙතත් වැඩි වශයෙන් පාසල් අසල මෙම රෝස හරකා ගැවසෙන අතර මේ වෙනතෙක් ඒ කුමක් සඳහාදැයි වාර්තාවී නොමැත .පහත වීඩියෝවේ එම හරකා පිලිබඳ විස්තර දැක්වේ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *