දූෂණයට විරුද්ධව හඬ අවධි කරන්න Facebook Live ඔස්සේ පණිවුඩයක් දෙන්න

හෙට (9) ලෝක දූෂණ විරෝධි දිනයයි. ඒ වෙනුවෙන් අප රටේ බොහෝ පිරිසක් ෆේස්බුක් ඔස්සේ සජීවීව (Facebook Live) පැමිණ දූෂණය පිටු දැකීම උදෙසා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට විරෝධතාවයක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඔබත් හෙට (9) දින රටේ සිදුවන දූෂණයට විරුද්ධව හඬ අවධි කරන්න Facebook Live ඔස්සේ පණිවුඩයක් දෙන්න….පහතින් දැක්වෙන්නේ ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රසිද්ධ හාස්‍ය උත්පාදක නළුවෙකු වූ ඩොමිනික් විසින් අන්තර්ජාලයට එක්කර තිබූ වීඩියෝවයි…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *