ලගදීම ගෑස් මිල ඉහළයන ලකුණු ගෑස් මිල ඉහල දැමීමට ලිට්රෝ හා ලාෆ් සමාගම් රජයෙන් අවසර ඉල්ලයි

ලගදීම ගෑස් මිල ඉහළයන ලකුණු ගෑස් මිල ඉහල දැමීමට ලිට්රෝ හා ලාෆ් සමාගම් රජයෙන් අවසර ඉල්ලයි

ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 300කින් ඉහළ දැමීමට ලිට්රෝ හා ලාෆ් සමාගම් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියෙන් අවසර ඉල්ලා තිබේ.

ලෝක වෙළෙඳපොළේ ගෑස් මිල ඉහළ යෑම, රුපියල දිගින් දිගටම අවප්‍රමාණය වීම වැනි කරුණු පදනම් කරගනිමින් මෙම මිල ඉහළ දැමීමට ඔවුන් මෙසේ ඉල්ලීම් කර ඇත.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මෙම ඉල්ලීමට මෙතෙක් අවසර ලබාදී නොමැති අතර කෙසේ වෙතත් ජීවන වියදම් කමිටුව මේ පිළිබඳව අවසන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *