වායු බැලුනයකින් අඩි 1028000 උසට ගොස් අභ්‍යවකාශයේ සිට පොලවට පැනපු ලෝකයම පුදුම කල පිම්ම මෙන්න – වීඩියෝව

වායු බැලුනයකින් අඩි 1028000 උසට ගොස් අභ්‍යවකාශයේ සිට පොලවට පැනපු ලෝකයම පුදුම කල පිම්ම මෙන්න – වීඩියෝ

අඩි 1028000 උසකට යන්න අපිට හිතන්නවත් පුලුවන්ද බෑ නේ ඒ වගේ උසකින් පනින්න කිවුවොත් බයටම මැරේවි නේද එත් බලන්නකෝ මේ පැනිල්ල කොහොමද කියලා පිස්සු හැදෙනවා

Space Jump At 128k feet!

Space Jump At 128k feet!

Geplaatst door Aviation World op maandag 25 december 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *