ආමාශගත රෝග නසන කරල් හැබ ශාකයේ ගුණ 18 ක්

අපේ රටේ අපි කිසිම ප්‍රයෝජනයකට නොගන්නා ඔසු පැල බොහොමයි. ඒ අතුරින් බොහොමයක් දෙනා නොදන්නා වල් පැලෑටියක් සේ සලකන ඔසු පැලයක් තමයි කරල් හැබ ශාකය. තුත්තිරි මෙන් ඇදුම්වල ඇමිනෙන කරල් හැබ අපිට නීරෝගීව සිටින්නට බෙහෙවින් උදව් කරනවා. නමුත් මේ පැලෑටිය පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති නිසාම එයින් නිසි ප්‍රයෝජන අපි ලබා ගන්නේ නැහැ.ඉතින් ඒ නිසාවෙන්ම කරල් හැබ ශාකයේ […]

Continue Reading