හිසකෙස් ගැලවී යාම වළකන වැල් බැබිල සත්කාරය

health tips

ආයුර්වේදය තුළ නොයෙක් රෝග වලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ඖෂධීය වැල්බැබිල ශාකය මීටර් 50 ක් පමණ දිගට පොලව මත වැඩෙන Malvaceae උද්භිද කුලයට අයත් දේශීය ශාකයකි. එනම් දුර්වල සිහින්  කඳක් සහිත වැල් බැබිල ශාකය විටක ආධාර මත ද වැඩේ. වැල් බැබිල ශාකයේ පත්‍ර ඒකාන්තර සරල පත්‍ර වන අතර පත්‍ර  හැඩය වෘත්තාකාර වේ. එමෙන්ම පත්‍ර මත සියුම් බූවක් දැකගත හැකිය. පත්‍රවල දාරය දැති සහිතවේ. එමෙන්ම මල් කහ පැහැති වන අතර ඵලය එලිකා පහකින් සමන්විත විදාරකයකි. එහි දුඹුරු පැහැති බීජ රාශියක් අඩංගුවේ. එනම් බැබිල වර්ග කිහිපයක් හඳුනාගත හැකිය. 

 • මහබු බැබිල 
 • සිරිවැඩි බැබිල 
 • මහා බැබිල
 • කොටිකන් බැබිල
 • හීන් බැබිල 
 • කේශර බැබිල
 • වැල් බැබිල
 • සුළුබු බැබිල ආදීය ඒ අතර වේ. 

වැල් බැබිල ශාකය ආයුර්වේදය තුළ නොයෙක් රෝගයන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ. එනම් වැල් බැබිල ශාකයේ කොළ,දඬු,මුල්… ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. 

වැල් බැබිල ශාකයේ ඖෂධීය ගුණ 

 • සන්නිය සඳහා 
 • ගෙඩි සමනය කිරීම සඳහා 
 • පිලිස්සුම සඳහා 
 • තුවාල සමනය කිරීම සඳහා 
 • උන්මාදය සඳහා 
 • සර්ප විෂ නැසීම සඳහා 
 • මේ ආදී රෝග සමනය කිරීම සඳහා ඖෂධයක් ලෙස බැබිල ශාකය යොදා ගනු ලබයි.

වැල් බැබිල ශාකයේ ඖෂධීය ගුණ භාවිතය. 

පරණ තුවාල සඳහා කාලයක් ගොස් සුව නොවුනු පරණ තුවාල ඉක්මනින් සුව කරගැනීම සඳහා වැල් බැබිල ඖෂධයක් ලෙස යොදා ගනු ලැබේ. එනම් මේ සඳහා බැබිල කොළ ,දෙහි, සුදුහදුන්, සැවැන්දරා මුල් සමව ගෙන එළකිරෙන් තම්බා අඹරා එම තුවාල මත ආලේප කිරීම මගින් ඉක්මන් සුවය ලබාගත හැකිය. 

අජීර්ණය සඳහා අජීර්ණය සමනය කිරීම සඳහා වැල්බැබිල මුල්වල යුෂ පානය කිරීම යෝග්‍යය වේ. 

හිසකෙස් වැඩීම සඳහා හිසකෙස් ගැලවී යාම,වර්ධනය නොවීම… ආදී රෝග තත්ත්වයන් සමනය කිරීම සඳහා මෙන්ම හිසකෙස් වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ඖෂධයක් ලෙස වැල් බැබිල භාවිතා කළ හැකිය. එනම් වැල් බැබිල ශාකයම ගෙන අඹරා හිසෙහි ගල්වා විනාඩි තිහක් පමණ තබා සෝදා හැරීම වඩාත් සුදුසුවේ. 

කුණ කටුවිෂ නිසා ඇතිවන ඉදිමුම සමනය කිරීම සඳහා කුණකටු දෂ්ටනයකදී ඇති වන විෂ ඉවත් කිරීම සඳහා වැල් බැබිල ශාකය ගෙන දෙහි ඇඹුලින් අඹරා දෂ්ටකළ ස්ථානයේ ආලේප කිරීම මගින් එම විෂ ඉවත් කර ගත හැකිය. කරවැල් විෂට ඉවත් කිරීම සඳහාඈත අතීතයේ සිටම මේ සඳහා බැබිල ශාකය ඖෂධයක් ලෙස භාවිතා කර තිබේ. එනම් වැල් බැබිල කොළ , කරවිල කොළ, එලබටු කොළ සමව ගෙන කොටා ලබා ගන්නා යුෂ තලතෙලින් කකාරා දෂ්ට කළ ස්ථානයේ ගැල්වීම යෝග්‍ය වේ. 

 • ගෙඩිවල සැරව ඉවත් කිරීම සඳහා
 • බැබිල ශාකයේ මුල් ප්‍රලේපය ආලේප කිරීම යෝග්‍යය වේ.
 • ශරීරගත කැපුම්, සීරිම් සඳහා
 • ශරීරගත කැපුම්, සීරිම් ඉක්මනින් සුව කර ගැනීම සඳහා වැල් බැබිල කොළ යුෂ ආලේප කිරීම ගුණදායකය. 
 • කුරුලෑ සමනය කිරීම සඳහා

බොහෝ තරුණ පිරිස් පීඩාවට පත්වී ඇති කුරුලෑ ගැටලු සමනය කිරීම සඳහා වැල් බැබිල ශාකය භාවිතා කළ හැකිය. එනම් වැල් බැබිල ශාකයේ ගෙඩිවල යුෂ ගෙන කුරුලෑ වල ආලේප කිරීම යෝග්‍යය වේ. උන්මාද රෝගීන් සඳහාඋන්මාදය ඇති රෝගීන් සඳහා වැල් බැබිල ශාකය ගෙන හිසෙහි ගැල්වීම සිදුකරයි. 

පිලිස්සුම් තුවාල සමනය කිරීම සඳහා.හදිසි අවස්ථාවකදී ඇති වන පිලිසුම් සුව කර ගැනීම සඳහා වැල් බැබිල කොළ කිහිපයක් ගෙන අතෙහි පොඩිකර එම ස්ථානවල ආලේප කිරීම මගින් පිලිස්සුම් ඉක්මනින් සුව කරගත හැකිය.

ශරීර ශක්තිය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ශරීර ශක්තිය හීන වූ පුද්ගලයින්ට ශරීර ශක්තිය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා වැල් 

බැබිල දඬු කොටා දියේ දමා පැය 4ක් පමණ තබා පසුව පෙරා සීනි දමා පානය කිරීම යෝග්‍යය වේ.මේ ආදි වූ බොහෝ රෝග සමනය කිරීමට බැබිල ශාකය ඖෂධයක් ලෙස යොදා ගත හැකිය. එනම් යම් රෝග තත්ත්වයකට මෙම ප්‍රතිකාරය භාවිතා කරන්නේ නම් ඊට ප්‍රථම වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම වඩාත් සුදුසු වේ.